Nieuwe Bestuursleden Nodig

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!!!

Op dit moment bestaat het bestuur van GVSSS uit 3 leden en dat is erg weinig. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden zodat we de taken meer kunnen verdelen.

Het is niet veel werk. We vergaderen zo’n 6 keer per jaar, en we houden ons bezig met het reilen en zeilen binnen de vereniging zoals de kidsdag, violenactie, werving van leden, etc. Lijkt het je leuk om ons hierbij te helpen, bel of mail dan met iemand van het bestuur.

Dus neem die stap, help ons én de leden van GVSSS, en kom het bestuur versterken.

Gymnieuws

Informatie over activiteiten verschijnt t.z.t. op deze site, maar zal ook in de Schakel en in onze halfjaarlijkse nieuwsbrief Het Gympie te vinden zijn.

Pagina 3 van 3